PPKn  

Butir-Butir Pengamalan Pancasila

Halo rekan-rekan kemarin kita baru saja memperingati hari Lahirnya Pancasila, Nah berikut ini saya bagikan Butir-butir pengamalan Pancasila sebagai pengingat untuk kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di Negara Indonesia, Untuk sekarang ini banyak masyarakat yang terpengaruh dan ingin mengganti ideologi negara Indonesia dengan ideologi yang lain, mari kita memantapkan diri kita sebagai warga negara yang baik untuk memegang teguh ideologi kita Pancasila.

Butir-Butir Pengamalan Pancasila

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

 • Membina Kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 • Agama dan kepercayaan Terhadap tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 • Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
 • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa kepada orang lain

Sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradap

 • Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
 • Berani membela kebenaran dan keadilan
 • Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
 • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan orang lain

Sila Ke 3 Persatuan Indonesia

 • Mampu menempatkan Persatuan dan Kesatuanserta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan
 • Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangs ajika diperlukan
 • Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa
 • Mengembangkan rasa kebanggan kebangsaan dan bertanah air Indonesia
 • Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
 • Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika

Sila ke 4 Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat dalam permusyawaratan / Perwakilan

 • Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan , hak, kewajiban yang sama.
 • Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
 • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
 • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
 • Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 • Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah

Sila ke 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia

 • Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
 • Suka bekerja keras
 • Suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
 • Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang meratadan keadilan sosial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com