PPKn  

Lambang Sila keempat dan Sila kelima

Kepala Banteng merupakan lambang sila keempat pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. Makna dari sila sila keempat Pancasila adalah menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas Indonesia.

Kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain pendapat orang lain serta tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Keputusan yang telah diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai muwakat harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. NIlai-nilai kebenaran dan keadilan harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Padi dan kapas merupakan merupakan lambang sila kelima Pancasila. Yaitu keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia. Tumbuhan Padi dan Kapas melambangkan makanan (pangan) dan Pakaian (sandang) sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Makna dari sila kelima Pancasila adalah tujuan Negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kerjakan Soal-soal beikut ini!

  1. Lambang sila keempat Pancasila adalah …
  2. Makna sila keempat Pancasila adalah …
  3. Lambang sila kelima Pancasila adalah …
  4. makna sila kelima Pancasila adalah …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com