PPKn  

Lambang Sila Pertama Pancasila

 

Pada Perissai garuda Pancasila terdapat lima ruang, masing-masing berisi gambar yang merupakan lambang sila-sila pada Pancasila. Perhatikan gambar dibawah ini:

 

Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang bersudut lima terletak ditengah perisai. Makna dari sila pertama pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa Merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

 

Latihan !

Buatlah sebuah video yang menjelaskan tentang Apa lambang Sila pertama Pancasila dan Apa makna sila pertama Pancasila!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com