PPKn  

Makna Perisai Pada Garuda Pancasila

Garuda Pancasila mempunyai perisai didadanya. Perisai tersebut menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri atas lima ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila-sila Pancasila.

Gambar bintang merupakan symbol sila ke-1. Rantai merupakan symbol sila ke-2 . pohon beringin merupakan symbol sila ke-3. Kepala banteng merupakan symbol sila ke-4. Padi dan kapas merupakan symbol sila ke-5.

Ditengah perisai terdapat garis hitam tebal yang menandakan garis katulistiwa. Garis itu dilambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dilintasan garis katulistiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat.

Kerjakan Soal Berikut ini!

Pasangkanlah symbol-simbol sila pancasila sesuai dengan tempat yang tepat!

Apa makna perisai yang terdapat Pada Garuda Pancasila?

Apa makna garis tebal yang terdapat ditengah perisai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com